Juli 2024: Läget är fortfarande ovisst och vi har inte fått besked om när/om bassängen kommer att öppna igen!

Vi kontaktar er som är berörda så snart vi får något besked!